ГАБДА ВАСИЛЬ background picture
ГАБДА ВАСИЛЬ

ГАБДА ВАСИЛЬ

(1925 – 2003)

Народний художник України, лауреат обласної премії ім. Й. Бокшая та А. Ерделі.

  • Життєпис
  • Портфоліо робіт
  • Фотоархів
  • Відеоархів
  • Бібліографія

Життєпис

Василь Габда – самобутній представник третьої хвилі класичного закарпатського малярства ХХ століття. Він створив свій спосіб художнього вираження, власний особливий колорит, досягши вражаючої живописної якості. Його роботи побудовані на стриманості, що увиразнює тему, її емоційне ліричне звучання. Особлива «гобеленна» фактура творить своєрідну мерехтливу золотисту ауру. Знайдений художником «фіолетовий» тональний регістр дихає свіжістю кольорових поєднань. Застосування контура сприяє узагальненню планів і кольорових площин. Габда – художник пленеру, що, звичайно, не виключало повсякчасної роботи в майстерні. Його тематика – гірські пейзажі, сільські хати, мотиви лісу, дерева й струмочки. Класичним і загальновідомим стало означення Габди як художника весни. Ще одна його творча іпостась – натюрморти, які, на його думку, повністю виявляють смак і майстерність живописця.

Василь Габда народився в Ужгороді 11 липня 1925 року. Закінчив ужгородську Друґетову гімназію, де малювання викладав відомий художник Дєрдь Ендреді. Він зіграв не останню роль у становленні художника Габди. Впродовж 1943 – 1944 років Габда навчався на архітектурному факультеті Будапештської політехніки. У 1946 закінчив Ужгородське художнє училище. Великий вплив мало спілкування з Ерделі, Бокшаєм, Манайлом, з якими часто виїжджав на пленери. Необхідними для нього були інші види мистецтва – класична музика, література, постійна художня самоосвіта. З цього приводу казав: «Є дві важливі для художника речі – самоосвіта та самозаперечення».

Габда дуже скоро почав ставити перед собою серйозні живописні завдання, бачив себе тільки в постійній художній праці. Доброзичливий, урівноважений, він досяг успіху своєю працею й натхненням і мав неабияку насолоду від життя та від праці художника. У 1948 році в Ужгороді було організовано виробничі майстерні Художфонду, в яких Габда працював з часу їх заснування і до занепаду на початку 1990-х років.

Виставкова діяльність художника була дуже активною. Габда брав участь в усіх обласних виставках, із 1954 року – в усіх республіканських, багатьох всесоюзних, зарубіжних. Його роботи прикрашають чимало музейних збірок в Україні й за кордоном.

Василь Габда помер 2003 року, та його твори не тільки живуть – із плином часу вони якимось містичним чином набувають ще вищої мистецької якості.

Михайло Сирохман

Портфоліо робіт

Відеоархів

Василь Габда. Шлях у вічність. – Авт. О. Талабіра. – Програма «Мистецтво жити». – Закарпатська філія ПАТ НСТУ Тиса-1. – 28.05.2013

До 90-річчя Василя Габди. – Авт. Т. Дулінова. – Програма «Мистецтво жити». – Закарпатська філія ПАТ НСТУ Тиса-1. – 07.05.2015

Бібліографія

Книги, каталоги, альбоми

Художники Закарпаття: альбом репродукцій / авт. передм. та упоряд. Л.З. Шандор. – К.: Держвидав образотворчого мистецтва і муз. літ. УРСР, 1961.

XVI обласна виставка творів художників Закарпаття, присвячена 100-річчю від дня народження В. І. Леніна та 25-річчю визволення Закарпаття від фашистських загарбників: Каталог / Укл. С. Й. Мальчицький, Ю. Ю. Сташко. – Ужгород, 1969. – 54 с.

VIII обласна ювілейна виставка робіт художників Закарпаття, присвячена 50-річчю утворення СРСР; [відп. за вип. А.М. Кашшай]. – Ужгород, 1972. – 60 с.

Изобразительное искусство Закарпатья: Альбом. – М.: Сов. художник, 1973. – 160 с.: ил.

XX ювілейна обласна виставка творів художників Закарпаття, присвячена 50-річчю визволення радянської України та Закарпаття від фашистських загарбників: каталог. – Ужгород, 1974. – 60 с.

Каталог виставок творів художників Закарпаття в ювілейному 1975 році; [відп. за вип. А.М. Кашшай]. – Ужгород, 1975. – 84 с.

Габда Василий Георгиевич // Художники Закарпатья: Живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство: каталог выставки/ Авт. вступ, ст.: Г.С. Островский. – М.: Сов. художник, 1979. – [с. 15].

60 років ВЛКСМ. Республіканська художня виставка: Каталог. – К.: Реклама, 1980. – 70 с.

Закарпатський художній музей: альбом/ авт-упоряд. О.М. Чернега-Балла. – К.: Мистецтво, 1984. – 151 с.: іл.

Василь Габда, заслужений художник Української РСР (живопис): Каталог персональної ювілейної виставки творів, присвяченої 60-річчю з дня народження / Закарпат. обл. упр. культури Закарпат. орг. Спілки художників УРСР, Закарпат. художній музей; [передм. Г. С. Островського]. – Ужгород: Закарпат. облполіграфвидав, 1985. – 32 с.: іл., портр.

Vasilij Georgievic Habda. Obrazy: katalóg. – Kosice: Krajska organizacia ZSVU v Kosiciach, 1985. – 16 s.: іл., портр.

Виставка творів художників Закарпаття, присвячена 40-річчю возз'єднання краю з Радянською Україною (червень-липень 1985 року): каталог. – Ужгород: Закарпат. облполіграфвидав, 1985. – 35 с.

Республіканська художня виставка «Земля і люди»: каталог; [уклад. Н.В. Заманова, Л.М. Пекаровський, В.П. Тимченко та ін.]. – К.: Реклама, 1986. – 80 с.

Виставка творів художників Закарпаття, присвячена 40-річчю Закарпатської організації спілки художників УРСР: каталог. – Ужгород: Закарпат. облполіграфвидав, 1988.

Митці Закарпаття: Каталог виставки. – К., 1993.

Василь Габда = Vasil Gabda // Митці Закарпаття / Закарпат. спілка художників України. – Ужгород: Госпрозрахунковий ред.-видав. від. Закарпат. обл. упр. по пресі, 1994. – С. 26: портр.; С. 27: Га6да В. «Тала вода». 1991.

Vasiľ G. Habda. Výber z tvorby [K životnému jubileu]: katalóg. – Trebisov: Vlastivedné múzeum Trebišove, 1995. – 16 s.: іл., портр.

Каталог о6ласної виставки творів закарпатських художників. – Ужгород, 2002.

Закарпатський обласний художній музей ім. Й. Бокшая: альбом; [вступ, ст.: Л. Біксей, О. Приходько, Г. Рижова]. – Ужгород, 2004.

Василь Габда: Каталог. – Ужгород, 2005. – 27 с.

В. Габда: [каталог меморіальної виставки з нагоди 80-річчя від дня народження]; авт. тексту: Олена Приходько. – Ужгород: Міська друкарня, 2005. – 24 с.: іл., портр.

Габда Василь Георгійович // Художники Закарпаття: аль6ом-каталог/ упоряд.: Б. Кузьма, передм. М. Сирохман. – Ужгород: Вид-во Олександри Гаркуші, 2011. – 168 с.: іл.

Василь Габда. Живопис (Образотворчий матеріал): Альбом / Упор. В. Габда; передм. М. Сирохман. – Ужгород: Вид-во Олександри Гаркуші, 2013. – 156 с., іл.. – Текст укр., англ. та угор мовами.

Статті у книгах і збірниках

Габда Василий Георгиевич [11.VII. 1925]. Живописец // Справочник членов и кандидатов в члены Союза художников СССР / отв. ред.: Осмоловский Ю.Э., Базазянц Э.С.; сост.: Козлова Л.Ф., Константинова В.С., Фролова С.К., Хасаинова И.Б.; Союз художников СССР. – М.: Сов. художник, 1968. – С. 161.

Габда Василий Георгиевич: [биогр. справка] // Художники народов СССР: Биобиблиогр. словарь: в 6-ти т. / [редкол.: Т.Н. Горина (отв. ред.) и др.). – М.: Искусство, 1972. – Т. 2. – С. 374.

Габда Василь Георгійович, живописець: [біогр. довідка] // Словник художників України / [редкол. : М.П. Бажан (відп. ред.) та. ін. ]. – К.: Голов. ред. УРЕ, 1973. – С. 50.

Schazkich A. W. G. Gabda [geb. 1925] / Alexandra Schazkich // Alexandra Schazkich. Sowjetische Maleri aus den Karpaten. – Leipzig: VEB E. A. Seemann Verlag, 1976. – W. Gabda. «Das Schloβ in Ushorod» (1970).

Габда Василий Георгиевич [11.VII.1925], живописец // Справочник членов союза художников СССР; [отв. ред. И.Б. Хасаинова]. – М.: Сов. художник, 1982. – Т. I. А-Л. – с. 271.

Kárpát-Medenceі képző – és iparveézek millenniumi kiállitása. – Ungvar: Boksaj József Szépművészeti Múzeum, 2000. december 9-2001. január 3. Habda László. «Tölgyfaliget».

Поп И. Габда Василь / Иван Поп // Поп И. Энциклопедия Подкарпатской Руси. – Ужгород: Изд-во В. Падяка, 2001. – с. 124: портр.

Kapral М. Habda Vasyl / Mykhailo Kapral // Encyclopedia of Rusyn hisrory and culture / edited by Paul Robert Magocsi and Ivan Pop. – Toronto; Buffalo; London: University of Toronto Press Incorporated, 2002. – P. 155.

Василь Георгійович Габда: 80-річчя з дня народження живописця / О. Приходько // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік. – Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2005. – С. 219-221.

Kapral М. Habda Vasyl / Mykhailo Kapral // Encyclopedia of Rusyn hisrory and culture / edited by Paul Robert Magocsi and Ivan Pop; revised and expanded edition. – Toronto; Buffalo; London: University of Toronto Press, 2005. – P. 159.

Габда Василь Георгійович: живописець: [біогр. довідка] // Художники України: енцикл. довідник / авт. упоряд.: М.Г. Лабінський. – К., 2006. – с. 142-143.

Юрченко-Микита О.В. Габда Василь Георгійович/ О.В. Юрченко-Микита // Енциклопедія сучасної України. – К.: Ін–Т енцикл. досліджень НАН України, 2006. – Т. 5. – с. 246 : портр.; В. Габда. «Осінні дерева». 1995.

Капраль М. Габда Василь / Михайло Капраль // Енциклопедія історії та культури карпатських русинів [текст] / уклад.: Павло Роберт Магочій, Іван Поп; заг. ред. Павла Роберта Магочія; пер з англ. мови Надії Кушко; ред. укр. видання Валерій Падяк; карти Павла Роберта Магочія; вип. ред. Лариса Ільченко. – Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2010. – 856 с. + XXXII с.: іл., у т.ч. 32 кольор. вклейки + карти.

Габда Василь // Мистецька мапа України. Закарпаття | Transcarpathia: живопис, графіка. – К.: 2014. – С. 38.

Статті в газетах і журналах

Гапак С. Картини Василя Габди  // Дукля. – 1985. – №5. – С. 69-70. 
(Сторінка 1) | (Сторінка 2) 
(Виставка)

Дегтярьова Н. Поезія пейзажу // Закарпатська правда. – 1990. – 11 липня. – С. 3.
(Стаття до 65-ліття митця)

Біксей Л. «Спитають: як перейти життя? Відповідайте: як по струні прірву – красиво, стрімко» // Новини Закарпаття. – 1995. – 13 липня. – С. 8.
(Стаття до 70-річчя митця)

Тімков М. Секрет його молодості // Срібна земля. Фест. – 2000. – 13-19 липня. – С. 14.
(Стаття до 75-річчя митця)

Попова Л. Аби розгадати таємницю світу і буття // Новини Закарпаття. – 2000. – 15 липня. – С. 14.
(Стаття до ювілею митця)

Василь Габда // Культорологічні джерела. – 2003. – №.3. – С. 53. 
(Некролог)

Вашаргелі Т. Кілька слів про людину… // Ужгород. – 2003. – 30 серпня. – С. 12.
(Стаття про вшанування пам’яті художника)

Чоповдя І. Василь Габда на хліб насущний заробляв, малюючи образи «вождів», але ніколи не зраджував душі… // Новини Закарпаття. – 2005. – 9 липня. – С. 2.
(Спогади Володимира Микити)

Нейметі М. Ювілей без ювіляра // Новини Закарпаття. – 2005. – 22 листопада. – С. 8.
(Виставка)

Крижаний холод у виставковому залі // Соціал-демократ. – 2005. – 24 листопада. – С. 14.
(Виставка)

Керечанин М. Пам’яті великого митця // Трибуна. – 2006. – 11 липня. – С. 4.
(Спогади М. Керечанина про В. Габду)

Мишанич В. Художник весни // Ужгород. – 2007. – 14 липня. – С. 12.
(Стаття про митця)

Туряниця Ю. З любов’ю до свого краю // Ужгород. – 2009. – 7 листопада. – С. 13.
(Стаття про В. Габду та його родину)

Владислав Васильович Габда // Календар краєзнавчих памятних дат на 2011 рік. – С. 114-117. 
(Сторінка 1) | (Сторінка 2)
(До 55-річного ювілею митця)

Нейметі М. «Є дві важливі для художника речі – самоосвіта та самозаперечення»  // Новини Закарпаття. – 2013. – 1 червня. – С. 19.
(Cтаття спогадів про В. Габду)

Ножка А. Василь Габда дивився на цей світ не так, як інші // Новини Закарпаття. – 2013. – 3 серпня. – С. 14.
(Спогади родини про художника)

Сирохман М. Золотиста аура таланту //  Образотворче мистецтво. – 2015. – №2. – С. 36-37. 
(Сторінка 1) | (Сторінка 2) 
(Життя і творчість митця)

Приходько О. Щасливий художник творив свій щасливий світ // Трибуна. – 2015. – 16 липня. – С. 12.
(Стаття до 80-річчя від дня народження митця)

Більш повну бібліографію можна знайти у книзі Василь Габда. Живопис [Образотворчий матеріал]: альбом / упорядк. Владислав Габда, передм. Михайло Сирохман ; Упр. культури Закарпат. облдержадміністрації. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2013. – 156 с.: іл.

Публікації в Інтернет-ЗМІ

Сирохман М. Закарпаття: Василь Габда влаштував виставку у картинній галереї «Ужгород» // Zakarpatpost.net. – 2011. – 22 берез. – http://zakarpatpost.net/2011/03/22/zakarpattya–vasyl–habda–vlashtuvav–vystavku–u–kartynnij–halereji–uzhhorod/  

Нейметі М. Василь Габда: «Є дві важливі для художника речі – самоосвіта та самозаперечення» // Закарпаття Онлайн. – 2013. – 2 черв. – http://zakarpattya.net.ua/Zmi/110835–Vasyl–Habda–IE–dvi–vazhlyvi–dlia–khudozhnyka–rechi–%E2%80%93–samoosvita–ta–samozaperechennia 

Ножка А. Василь Габда дивився на цей світ не так, як інші // Закарпаття Онлайн. – 2013. – 4 серп. – http://zakarpattya.net.ua/Zmi/112991–Vasyl–Habda–dyvyvsia–na–tsei–svit–ne–tak–iak–inshi

Ножка А. Лірика в душі та на полотнах. Спогади про Василя Габду (+ ВІДЕО) // Uzhgorod.in. – 2013. – 10 серп. – http://uzhgorod.in/ua/statti/2013/lirika_v_dushi_ta_na_polotnah_spogadi_pro_vasilya_gabdu_viideo

Ужгородському художнику присвятили іменну марку // 7 днів. – 2015. – 10 лип. – http://7dniv.info/culture/59872–uzhgorodskomu–hudozhniku–prisviatili–mennu–marku.html  

Вашаргелі Т. Ретроспектива довжиною в життя (ФОТО) // Uzhgorod.in. – 2015. – 6 лист. – http://uzhgorod.in/ua/novini/2015/noyabr/retrospektiva_dovzhinoyu_v_zhittya_foto 

В Ужгороді експонували твори Василя Габди (ФОТО) // 7 днів. – 2015. – 7 лист. – http://7dniv.info/culture/66320–v–uzhgorod–eksponuvali–tvori–vasilia–gabdi.html\

Василь Габда живе у наших серцях та своїх чудових картинах (ФОТО) // Час Закарпаття. – 2015. – 7 лист. – http://chas–z.com.ua/news/26119

В Ужгороді експонували твори Василя Габди на честь 90-річчя художника // Заголовок. – 2015. – 9 лист. – http://zaholovok.com.ua/v–uzhgorodi–eksponuvali–tvori–vasilya–gabdi–na–chest–90–richchya–khudozhnika   

Габда Василь Георгійович // Художня галерея KarpatArt.com. – http://karpatart.com/artist/50/gabda–vacil–georgiyiovich.html

Джерело запозичення опублікованих творів:

http://karpatart.com

http://uzhgorod.in/ua

https://uk.wikipedia.org

http://ua.gs-art.com

http://zakarpattya.net.ua

http://esu.com.ua

http://avs-art.com.ua

http://www.biblioteka.uz.ua 

  • Життєпис
  • Портфоліо робіт
  • Фотоархів
  • Відеоархів
  • Бібліографія